regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional dialog om komvux 2023

Linköping Konsert och Kongress

Kompetensförsörjning

Välkommen till Skolverkets regionala dialog om kommunal vuxenutbildning (komvux) som anordnas i samverkan med Region Östergötland.

Dialogen är riktad till ansvariga politiker och chefer (rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer etc.) för komvux samt den lokala Arbetsförmedlingen, regioner/aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra aktörer med utvecklings- och samordningsansvar för vuxenutbildning.

Program

När: 8 mars, 08:30 - 15:30

Var: Linköping Konsert och Kongress

Dialogen med Skolverket är på förmiddagen och kommer att vara uppdelad i två delar:

  • Den första delen kommer övergripande att beröra komvux roll och uppdrag samt aktuella förändringar (till exempel planering och dimensionering samt validering).
  • Den andra delen kommer vara mer verksamhetsnära och till stor del baseras på lokala/regionala utvecklingsområden och frågor.

eftermiddagen fortsätter vi med regionala frågor, bland annat om olika perspektiv i planering och dimensionering av utbildning.

Anmälan

Anmäl dig senast den 24 feb.

Sista anmälningsdag var den 24 februari klockan 23.59.

Kontakt

Hanna GustafssonStrateg regional kompetensförsörjningEnheten för tillväxt och marknadsföring

Relaterad information