regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU årsöversikt 2021

EU påverkar i allt högre grad lokal och regional nivå. Region Östergötland bedriver därför ett aktivt påverkansarbete i EU-relaterade sakfrågor som har stor betydelse för regionens verksamhet och länets utveckling i stort. I den här rapporten presenteras 2021 års frågor i EU ur ett östgötskt perspektiv och har stor betydelse för regionens verksamhet och länets utveckling i stort.

Om dokumentet

Kategori: Internationell samverkan

Utgivningsår:

Storlek och typ: 4.35mb - PDF

Kontakt

Isabelle JohanssonKontorsansvarig EU-kontoret (Head of Office)Enheten för internationell samverkan