regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Dialogversion rumslig strategi

Region Östergötland arbetar med regional rumslig planering för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling.Arbetssättet är inget nytt för Östergötland utan har pågått under lång tid, bland annat under namnet Strukturbild för Östergötland. För att tydliggöra kopplingen till arbetet som en del av det regionala utvecklingsarbetet kallas det nu Rumslig strategi för Östergötland.

Från 9 januari till 11 april finns dokuementet tillgänligt för synpunkter.


Om dokumentet

Utgivningsår: 2023

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 5.89mb - PDF